ARRANGEMENTER

Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion

Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion

Programmet for foråret 2017

Møderne foregår i auditoriet, Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion, Bredgade 62.
Hvis ikke andet er angivet, begynder oplægget kl. 19:30.

Onsdag den 22. februar
DMHS-formand Sven Erik Hansen:  Frederiksstadens medicinske campus.

Gennem næsten 200 år foregik der undervisning af læger og jordmødre i Frederiksstaden (området fra Sankt Annae Plads til Esplanaden på den ene led, og mellem Bredgade og Havnen på den anden). I 1910 flyttede Frederikshospitalet og de fleste andre institutioner ud på Nørre Fælled og blev til Rigshospital, Fødselsanstalt og forskellige institutter. Kun undervisningen i normal-anatomi forblev i de gamle lokaliteter frem til 1942.

Medicinsk Museion er i besiddelse af et stort antal fotografier, der må være blevet taget umiddelbart før udflytningen. Med udgangspunkt i disse fotografier, og suppleret med kort og billedmateriale fra andre tidspunkter, vil der blive givet en oversigt over de forskellige medicinske lokaliteter i Frederiksstaden og nærliggende bydele.

Onsdag den 22. marts
Overlæge emeritus Andreas Johannsen: Retsopgøret i Lægeforeningen – Æresretten.

På trods af at mange læger havde deltaget i modstandsbevægelsen, var lægestanden i en vis grad blevet kompromitteret af tyskvenlige kollegers handlinger under besættelsen.

Lægeforeningen ønskede at markere, at man tog afstand fra enhver form for unational handling – også handlinger, der ikke var strafbare efter straffeloven. Gennem lægekredsforeninger og forskellige registre fik foreningen 114 indberetninger om unational optræden. Bagatelagtige og ubegrundede sager blev afgjort af Hovedbestyrelsen. Graverende sager og tvivlstilfælde blev forelagt overvoldgiftsretten, der fungerede som Æresret i disse sager.

Femogtyve læger blev ekskluderet af foreningen, 13 efter fængselsdom og 12 efter afgørelse ved Æresretten. Treogtredve fik en misbilligelse.

Ud fra oplysninger i Lægeforeningens udrensningsarkiv, andre arkiver og avisomtale beskrives sagsforløb, afgørelser og konsekvenser for de dømte, samt den uro og utilfredshed, som visse afgørelser medførte internt i foreningen og lokalbefolkningen.

Tirsdag den 30. maj
Marianna Karamanou (MD, PhD & Associate Professor (Elected) of History of Medicine, Medical School, University of Crete, Heraklion, Greece): Founding modern medicine: Ancient Greek medicine and its timeless legacy.

PubMed Author List

The establishment of rational medicine remains one of the most important contributions of ancient Greek medicine. Ancient Greek philosophers, especially pre-Socratic ones, explained the physical phenomena with logic and the same outlook was applied by the medical authors.

Separating medicine from magical and religious elements contributed to the transition from mythology to rationalism. The culmination of the impact of these systems was reflected in the work of Hippocrates (460-377) who provided science a systemic basis creating a firm tradition of secular medicine.

His medical legacy passed down thanks to Hippocratic Corpus, a heterogenous collection of medical writings covering all areas of medical thought and practice while the Hippocratic Oath still remains an important code of medical ethics.

The teaching of philosophers such as Aristotle (385-322 BC) and the methodology employed by physicians such as Hippocrates survived for centuries influencing several medical systems and were assimilating finally into current medical practice.